+380 (56) 790-10-11
+380 (50) 488-08-09
+380 (67) 329-08-10
phone Зворотній дзвінок
Державне підприємство
«Придніпровський Експертно-
технічний центр Держпраці»
video Відео-презентація

Експертиза, як вона э (Програма «На часі», ДГТРК, ефір 17.04.2015р.)

Як створити безпечні умови праці для виконання робіт підвищеної небезпеки та отримати позитивний висновок експертизи?

Якщо у керівництва підприємства є щире бажання створити безпечні умови праці для виконання робіт підвищеної небезпеки, отримання позитивного висновку експертизи – завдання посильне для тих, хто йде до Європи!

Куди звертатися?

Насамперед потрібно взяти до уваги, що висновок експертизи може бути трьох видів:

  • щодо додержання вимог законодавства про охорону праці та промислову безпеку під час виконання робіт підвищеної небезпеки;
  • щодо додержання вимог законодавства про охорону праці та промислову безпеку під час експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі – устаткування підвищеної небезпеки);
  • щодо відповідності устаткування підвищеної небезпеки, яке застосовуватиметься, вимогам законодавства про охорону праці та промислову безпеку.

Проводити названі експертизи та за отриманими результатами видавати висновки мають право експертно-технічні центри (ЕТЦ), які належать до сфери управління Державної служби України з питань праці (Держпраці). Для проведення експертного обстеження підприємство може звернутися до будь-якого ЕТЦ на території України. На Дніпропетровщині це – державне підприємство «Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці», що розташоване безпосередньо у обласному центрі по вулиці Казакова, 3. А ось отримувати дозвіл треба буде в єдиному дозвільному центрі саме за місцем реєстрації підприємства.

У разі коли підприємство виконує роботи, що входять до Переліку видів робіт підвищеної небезпеки (додаток 2 до Порядку № 1107), та експлуатує конкретне устаткування підвищеної небезпеки з відповідного Переліку (додаток 3 до Порядку №1107), йому необхідно отримати два окремих висновки експертизи – на виконання робіт і на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки. (прим.: Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від26.10.2011 року N1107).

Третій вид висновку – про відповідність устаткування підвищеної небезпеки вимогам законодавства про охорону праці та промислову безпеку – отримує підприємство, яке таке устаткування виробляє або постачає. На основі виданого висновку це підприємство отримує дозвіл на застосування даної продукції. Роботодавцеві, який експлуатуватиме придбане у цього підприємства устаткування підвищеної небезпеки, достатньо мати дозвіл на експлуатацію даного виду устаткування, а під час закупівлі наполягати, аби продавець або постачальник надав копію дозволу на застосування його конкретного типу, марки. Тобто покупцеві не треба звертатися до наглядових органів, як це було раніше.

Цінове питання

Вартість проведення експертизи встановлюється експертними організаціями відповідно до Порядку визначення граничного розміру тарифу на проведення експертизи стану безпеки промислового виробництво суб’єкта господарювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 04.11.2009р. №1251. Вартість експертизи залежить від чисельності працівників підприємства, насиченості устаткуванням підвищеної небезпеки та кількості здійснюваних видів робіт підвищеної небезпеки.

Процедуру проведення експертизи умовно можна розділити на два етапи:

  1. Оформлення договору з оплатою рахунку;
  2. Здійснення самої експертизи та отримання її висновку.

Підхід до умов оплати є індивідуальним та обговорюється з кожним конкретним Замовником (100% передплата, часткова передплата, оплата за фактом виконання робіт).

Документи для експертизи

На етапі оформлення договору підприємству необхідно подати заяву на проведення експертизи, доручення, статутні документи (копії, завіренні печаткою підприємства), ліцензію (за необхідності). Всі інші документи регламентуються вимогами щодо їх наявності у відповідних нормативно-правових актах на види робіт або устаткування підвищеної небезпеки, що заявляються. Наприклад, для вантажопідіймальних механізмів – це НПАОП 0.00-1.01-07 «Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів». Для робіт на висоті – НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» тощо. Крім того необхідна наявність документів, які згадані в Законі «Про охорону праці».

Протягом усього періоду проведення експертизи, з моменту подання заяви і до отримання висновку, співробітники ЕТЦ надають підприємству консультативну допомогу (це входить у пакет обов’язкових послуг), орієнтують його керівників і служби на необхідність реалізації тих або інших заходів, на розробку і затвердження певних документів, які відповідають вимогам законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці. Експерти докладно пояснюють, наприклад, яких відповідальних осіб на підприємстві необхідно призначити, яким повинен бути зміст наказу про їхнє призначення, де і яке навчання з питань охорони праці вони мають пройти тощо. Адже основна мета – допомогти підприємству отримати позитивний висновок експертизи.

У процедурі проведення експертизи беруть участь керівники і спеціалісти технічних служб (механічної, енергетичної та технологічної), але для вирішення окремих питань, розробки й надання деяких документів, можливо, потрібно буде задіяти відділ кадрів, службу постачання, відділ праці та інші структурні підрозділи. Участь тих або інших служб і спеціалістів підприємства визначається у ході вирішення основного завдання експертизи, яка проводиться. З одного боку, експертові необхідно об’єктивно оцінити реальний стан охорони праці та промислової безпеки на підприємстві у процесі проведення заявлених робіт або під час експлуатації заявленого устаткування підвищеної небезпеки. З іншого – потрібно однозначно відповісти на питання, чи повною мірою цей реальний стан справ відповідає вимогам відповідних законодавчих і нормативних актів. Тож експертиза – це свого роду аудит підприємства.

Тому, приїжджаючи на підприємство, експерт завжди цікавиться не тільки наявністю і якістю документації, але й реальним станом виробничої бази підприємства, поточною експлуатацією устаткування, функціонуванням і взаємодією технічних служб, підказує, що на підприємстві необхідно зробити, щоб воно цілком відповідало висунутим вимогам.

Головне – бажання

Якщо говорити про терміни проведення робіт з експертизи, то в ДП «Придніпровський ЕТЦ» він становить 20 робочих днів з моменту надання повного пакету необхідних документів. Підприємства бувають дуже різними за своїми масштабами, технічною і технологічною складністю, рівнем стану охорони праці, кваліфікацією та навченістю персоналу тощо, але реальний строк проведення експертизи залежить насамперед від бажання й зусиль його керівництва – для когось вистачає місяця, а хтось не укладається і у півроку. У будь-якому випадку з боку ЕТЦ затримок із проведенням експертизи не буває.

Трапляється, що на підприємстві частково відсутня експлуатаційна документація на деяке устаткування, випущене ще за часів СРСР, а підприємства-виробника вже не існує. Для окремих видів такого устаткування (вантажопідіймальні крани, посудини, що працюють під тиском, металургійне устаткування) відповідними нормативно-правовими актами визначені підприємства на території України, які можуть допомогти відновити експлуатаційну документацію. У першу чергу це ЕТЦ.

Якщо у ході проведення експертизи буде встановлено, що під час виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації переважної більшості устаткування підвищеної небезпеки на підприємстві додержуються вимог законодавства про охорону праці та промислову безпеку, то висновок буде позитивним із вказівкою тих 2-3 одиниць устаткування, експлуатація яких через відсутність експлуатаційної документації або з якихось інших причин було заборонено.

Тож, шановні роботодавці, не треба боятися процедури отримання висновку експертизи. Нічого неймовірно складного в ній немає. Якщо в керівництва підприємства є щире бажання додержуватися вимог законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, якщо його служби і спеціалісти сприятливі до зауважень експерта та оперативно усувають виявлені недоліки, то отримання позитивного висновку експертизи – цілком посильне завдання.

Автор: Admin 20.04.2015