Атестація зварювальників, експертиза технологічних процесів зварювання

ДП «Придніпровський ЕТЦ» надає наступні послуги:

 1. Атестація (періодична атестація) зварників відповідно вимог НПАОП 0.00-1.16-96 «Правила атестації зварників» на право виконання зварювальних робіт згідно нормативних документів:
 • НПАОП 0.00-1.81-18  Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском
 • НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання
 • НПАОП 0.00-1.59-87 Правила устройства и безопасной експлуатации сосудов, работающих под давлением
 • НПАОП 0.00-1.76-15  Правила безопасности в газовом хозяйстве
 • ДБН В.2.5-20-2001  Газоснабжение
 • ДСТУ-Н Б В.2.5-66:2012  Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості теплових мереж
 • ДСТУ-Н Б В.2.5-68:2012 Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості трубопроводів зовнішніх мереж водопостачання та каналізації
 • СНиП 3.05.05-84 Строительные нормы и правила. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы
 • ДСТУ Б.В.2.6-199:2014  Конструкції сталеві будівельні. Вимоги до виготовлення
 • ДСТУ Б.В.2.6-200:2014  Конструкції сталеві будівельні. Вимоги до монтажу
 • СНиП 3.03.01-87 (п.4.78-4.134)  Несущие и ограждающие конструкции
 • СНиП III-18-75 (р.3-8)  Металлические конструкции

Атестація провадиться окремо для кожного способу зварювання.
Термін періодичної атестації – не рідше одного разу на два роки.

2. Спільно з Українським атестаційним комітетом зварників проводить перевірку навчально-випробувальної бази підприємства на право роботи комісії з атестації зварників та щорічну перевірку діяльності атестаційних комісій з атестації зварників.

3. Еспертиза технологічних процесів зварювання.