Орієнтовний перелік документів

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ (документів), що перевіряються експертами технічними  з промислової безпеки Держгірпраці при обстеженні підприємств для отримання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки, експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки:

 1. Опис наданих на експертизу документів, завірених печаткою підприємства.
 2. Копія статуту, положення (титульний аркуш і види діяльності) або свідоцтва про підприємницьку діяльність.
 3. Документ про державну реєстрацію, довідка облстатуправління, свідоцтво платника податків.
 4. Дозвіл Держпраці (Держгірпромнагляду) та Ліцензія при наявності (відповідно до ст. 4 Закону України «Про підприємництво»).
 5. Відомості про загальну чисельність, працюючих на підприємстві і про професійно-кваліфікаційний склад посадових осіб, фахівців і працівників, зайнятих на виконанні робіт підвищеної небезпеки, за доданою формою (додатки № 1 та № 2).
 6. Посадові інструкції (і робочі інструкції, при необхідності), розроблені відповідно до наказу Мінпраці та соцполітики від 16.02.98р. № 24.
 7. Інструкції з охорони праці та виробничі інструкції за професіями, складені відповідно до «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.98р. № 9.
 8. Перелік наявної нормативно-технічної документації (правила, норми, ДСТУ, ГОСТ, ДБН, СНіП, ТУ тощо), необхідної для роботи підприємства.
 9. Накази про призначення осіб, відповідальних за безпечне виконання робіт і за контроль якості.
 10. Наявність планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій (при необхідності).
 11. Відомості по виробничій базі:
 • наявність проектної документації по базі і експертного висновку по ній експертно-технічного центру Держпраці;
 • довідка про забезпечення працівників санітарно-побутовими приміщеннями;
 • довідка про наявні технічних засобах, машинах і механізмах за доданою формою (додаток № 3);
 • результати опосвідчення стану безпеки електроустановок (розділ 8 ПБЕ ЕП);
 • протоколи перевірки електролабораторією, акредитованої в установленому порядку, опору заземлювачів і електропроводки (згідно ПТЕ ЕС).

12. Документація з охорони праці:

 • протоколи перевірки знань посадових осіб, фахівців і працівників з загального курсу охорони праці, за правилами будови і безпечної експлуатації об’єктів, підвідомчих Держпраці, з електробезпеки;
 • положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з охорони праці, програми та журнали проведення навчання;
 • журнали проходження інструктажів;
 • наказ про створення постійно діючої комісії з перевірки знань працівників з охорони праці;
 • положення про службу охорони праці та наказ про її створення;
 • перелік робіт з підвищеною небезпекою та наказ про призначення осіб, відповідальних за виконання робіт з підвищеною небезпекою;
 • перелік спецодягу, спецвзуття та засобів індивідуального захисту;
 • відомості про проходження працівниками медичного та наркологічного огляду.

Додаток № 1. Відомості про професійно-кваліфікаційний склад посадових осіб і фахівців
Додаток № 2. Відомості про професійно-кваліфікаційний склад працівників
Додаток № 3. Відомості про машини, механізми та технологічні засоби