Навчання з питань охорони праці

На виконання вимог ст.18 Закона України «Про охорону праці» та «Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці» (затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005р. №15, зареєстровано в Мінюсті України 15.02.2005р. № 231/10511, НПАОП 0.00-4.12-05) навчально-методичний відділ ДП «Придніпровський ЕТЦ» проводить навчання з питань охорони праці, вивчення нормативно-правових актів з охорони праці та безпечного ведення робіт підвищеної небезпеки посадових осіб, фахівців та робітників підприємств, установ і організацій за наступними курсами:

 • Загальний курс «ОХОРОНА ПРАЦІ»
 • Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
 • Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання
 • Правила охорони праці під час експлуатації  обладнання, що працює під тиском
 • Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт
 • Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН)
 • Правила охорони праці під час  роботи з інструментом та пристроями
 • Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт
 • Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті
 • Правила безпеки систем газопостачання
 • інших нормативно-правових актів з охорони праці відповідно до ПОКАЖЧИКА нормативно-правових актів з питань охорони станом на поточний період.

Вартість навчання НПАОП одного слухача (термін навчання – 2 дні) становить 410,15​ грн (з ПДВ).

Звертаємо увагу, що із 2019 року навчання за загальним курсом “Охорона праці” розраховане на 3 дні і коштує 484,73 грн (з ПДВ).

УВАГА! Для оформлення Договору треба надати копії: 1) лист Статуту з назвою підприємства (повне та скорочене); 2) свідоцтво про державну реєстрацію; 3) свідоцтво платника ПДВ. А також – інформацію про контактну особу (ім`я та прізвище, посада, телефони).

Місце проведення  навчання у навчальних класах за наступними адресами:

 • м. Дніпро,  вул. Казакова, 3;
 • м. Кам’янське, Прохідний тупик, 2, к.8;
 • м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 56;
 • м. Павлоград, вул. Полтавська, 129;
 • (або  з урахуванням пропозицій Замовника щодо місця проведення).

Для підприємств, які не мають можливості  провести самостійно спеціальне навчання з питань охорони праці, пропонуємо проведення такого навчання безпосередньо на підприємстві для працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою.

Викладачами залучаються експерти технічні з промислової безпеки, провідні фахівці підприємств всіх видів економічної діяльності. Після навчання фахівці відділу   організовують перевірку знань з питань охорони праці комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області та видають  відповідні документи про проходження навчання та перевірки знань з питань охорони праці (протоколи та посвідчення).

Навчити фахівців та робітників підприємств, установ і організацій забезпечити себе та своїх підлеглих, підказати, як запобігти виникненню нещасного випадку, провести роз’яснення про відповідальність за створення належних та безпечних умов праці – головна задача фахівців навчально-методичного відділу ДП «Придніпровський ЕТЦ».

Для досягнення встановлених цілей підприємства фахівці відділунадають методичну допомогу з питань охорони праці.

Декларація відповідності ст.1.

Декларація відповідності ст.2.

ГРАФІК

проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці у лютому 2019

м. Дніпро, вул.Казакова, 3

тел.: +380 (56) 790-10-11

Курс Дата навчання Дата перевірки
Загальний курс “Охорона праці” 12-14.02 14.02
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів 26-27.02 27.02
м. Кам’янське, Прохідний тупик 2, кім. 8
тел.: +380 (98) 419-12-02
Курс Дата навчання Дата перевірки
Правила безпеки систем газопостачання 07.02, 15.02 18.02
Загальний курс “Охорона праці” 21-22.02 25.02
Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском 12.02, 19.02 26.02
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів 06.02, 11.02 27.02
Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання 13.02, 26.02 28.02
м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 56
тел.: +380 (566) 69-16-48
Курс Дата навчання Дата перевірки
Правила охорони праці при термічній обробці металів 05-06.02 06.02
м. Павлоград, вул. Полтавська, 129
тел.: +380 (5632) 6-23-88
Курс Дата навчання Дата перевірки
Загальний курс “Охорона праці” та деякі правила безпеки у вугільних шахтах 18-21.02 21.02