Навчання з питань охорони праці

На виконання вимог ст.18 Закона України «Про охорону праці» та «Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці» (затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005р. №15, зареєстровано в Мінюсті України 15.02.2005р. № 231/10511, НПАОП 0.00-4.12-05) навчально-методичний відділ ДП «Придніпровський ЕТЦ» проводить навчання з питань охорони праці, вивчення нормативно-правових актів з охорони праці та безпечного ведення робіт підвищеної небезпеки посадових осіб, фахівців та робітників підприємств, установ і організацій за наступними курсами:

 • «ОХОРОНА ПРАЦІ»;
 • «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (із присвоєнням групи з електробезпеки);
 • «Правила безпеки систем газопостачання» та ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання»;
 • «Будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів»;
 • «Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском»;
 • «Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів»;
 • «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів»;
 • «Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води»;
 • «Правила будови і безпечної експлуатації підйомників»;
 • «Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями»;
 • «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»;
 •  «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт»;
 • інших нормативно-правових актів з охорони праці відповідно до ПОКАЖЧИКА нормативно-правових актів з питань охорони станом на поточний період.

Вартість навчання НПАОП одного слухача (термін навчання – 2 дні) становить 399,40​ грн (з ПДВ).

Звертаємо увагу, що із 2018 року навчання за загальним курсом “Охорона праці” розраховане на 3 дні і коштує 465,96 грн (з ПДВ).

УВАГА! Для оформлення Договору треба надати копії: 1) лист Статуту з назвою підприємства (повне та скорочене); 2) свідоцтво про державну реєстрацію; 3) свідоцтво платника ПДВ. А також – інформацію про контактну особу (ім`я та прізвище, посада, телефони).

Місце проведення  навчання у навчальних класах за наступними адресами:

 • м. Дніпро,  вул. Казакова, 3;
 • м. Кам’янське, Прохідний тупик, 2, к.8;
 • м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 56;
 • м. Павлоград, вул. Полтавська, 129;
 • (або  з урахуванням пропозицій Замовника щодо місця проведення).

Для підприємств, які не мають можливості  провести самостійно спеціальне навчання з питань охорони праці, пропонуємо проведення такого навчання безпосередньо на підприємстві для працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою.

Викладачами залучаються експерти технічні з промислової безпеки, провідні фахівці підприємств всіх видів економічної діяльності. Після навчання фахівці відділу   організовують перевірку знань з питань охорони праці комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області та видають  відповідні документи про проходження навчання та перевірки знань з питань охорони праці (протоколи та посвідчення).

Навчити фахівців та робітників підприємств, установ і організацій забезпечити себе та своїх підлеглих, підказати, як запобігти виникненню нещасного випадку, провести роз’яснення про відповідальність за створення належних та безпечних умов праці – головна задача фахівців навчально-методичного відділу ДП «Придніпровський ЕТЦ».

Для досягнення встановлених цілей підприємства фахівці відділунадають методичну допомогу з питань охорони праці.

Декларація відповідності ст.1.

Декларація відповідності ст.2.

ГРАФІК

проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці у грудні 2018

м. Дніпро, вул.Казакова, 3

тел.: +380 (56) 790-10-11

Курс Дата навчання Дата перевірки
Правила безпеки систем газопостачання 06.12 10.12
Правилаохорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском 07.12 12.12
Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями 10.12 12.12
Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів 11.12 12.12
Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті 11.12 12.12
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів 12.12 13.12
Загальний курс “Охорона праці” 18.12, 19.12, 20.12 20.12
м. Кам’янське, Прохідний тупик 2, кім. 8
тел.: +380 (98) 419-12-02
Курс Дата навчання Дата перевірки
Правила безпеки систем газопостачання 06.12 10.12
Загальний курс “Охорона праці” 13.12, 14.12 17.12
Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском 11.12, 18.12 20.12
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів 12.12, 19.12 20.12
м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 56
тел.: +380 (566) 69-16-48
Курс Дата навчання Дата перевірки
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів 17.12. 19.12
Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів 18.12 19.12
Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском 19.12 19.12
м. Павлоград, вул. Полтавська, 129
тел.: +380 (5632) 6-23-88
Курс Дата навчання Дата перевірки
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів 17.12 19.12
Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями 18.12 19.12
Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском 19.12 19.12