Експертиза, яка зберігає життя

Від початку становлення та розвитку системи експертно-технічних центрів в Україні, одним із перших та найбільших підприємств цієї галузі став ДП «Придніпровський ЕТЦ», який і до сьогодні залишається серед лідерів з виконання робіт з експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва, експертного обстеження обладнання підвищеної небезпеки та надає послуги підприємствам-замовникам не лише на Дніпропетровщині, а й поза межами регіону.

Створене у 1996 році, за більш як 20 років своєї діяльності підприємство суттєво розширило спектр послуг з питань охорони праці та промислової безпеки та збільшило обсяги їх надання. А впроваджена система управління якості на підприємстві та акредитація підприємства як інспекційного органу забезпечують виконання робіт з експертного обстеження на європейському рівні. Сучасне матеріально-технічне оснащення, велика база нормативно-правової, технічної, методичної та експлуатаційної документації дають можливості виконання робіт високої якості у всіх сферах діяльності.

Статус державного підприємства – це насамперед упевненість наших замовників у тому, що результати нашої діяльності проходять належний контроль та відповідають найвищим вимогам національних та європейських стандартів у галузі експертизи промислової безпеки. Адже за будь-яким експертним висновком, виданим нашими фахівцями після обстеження виробничих об`єктів, стоїть сумлінна праця колективу професіоналів, які відповідають за якість та достовірність результатів своєї роботи. А за умови виконання власниками підприємств усіх наданих у експертних висновках рекомендацій,  це може убезпечити промислові об`єкти від техногенних аварій, зберегти життя та здоров`я працівників.

Серед основних послуг, які надає ДП «Придніпровський ЕТЦ», значний обсяг припадає на експертне обстеження (технічне діагностування) та технічний огляд машин, механізмів та обладнання підвищеної небезпеки вітчизняного та закордонного виробництва, в тому числі вантажопідіймальних кранів, ескалаторів та ліфтів, автомобільних підйомників та навантажувачів, атракціонів, металоконструкцій будівель та інженерних споруд, рухомого складу промислових підприємств, обладнання металургійної, ливарної та коксохімічної промисловості; об`єктів вугільної, гірничорудної та нерудної промисловості; об`єктів котлонагляду: парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, резервуарів, цистерн та контейнерів, трубопроводів пари та гарячої води, технологічних трубопроводів, газопроводів, теплових мереж тощо (з використанням методів неруйнівного контролю).

Одними із пріоритетних напрямків діяльності є також експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва підприємств для отримання дозволів на виконання робіт та експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки; експертиза проектів, технологій, машин, механізмів та обладнання підвищеної небезпеки на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці.

У 2016 році ДП «Придніпровський ЕТЦ» розширив сферу діяльності санітарної лабораторії: відповідно до отриманого Свідоцтва Міністерства охорони здоров’я України №00021 від 31.05.2016 проводяться санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу на робочих місцях, у тому числі з метою проведення атестації робочих місць.

Окрім того, фахівці санітарної лабораторії підприємства виконують значну кількість робіт у сфері промислової екології, а саме інструментально-лабораторні виміри забруднення повітря від стаціонарних джерел на промислових об`єктах, проводять екологічну експертизу, розробляють документи з промислової та екологічної безпеки. Вже багато років надаються послуги з розробки та Планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ПЛАС), ідентифікації та декларування об’єктів підвищеної небезпеки, ідентифікації та паспортизації потенційно небезпечних об’єктів.

Чималий обсяг робіт припадає також на послуги державного технічного огляду технологічних транспортних засобів, які застосовуються на промислових підприємствах, та вимагають не лише постійного контролю їх технічного стану та ремонтів, а також реєстрації у територіальних органах Держпраці.

Проводиться фахівцями підприємства атестація зварювальників та технології зварювання. Спільно з Українським атестаційним комітетом зварників здійснюються перевірки навчально-випробувальної бази підприємств на право роботи комісій з атестації зварників та щорічні перевірки діяльності атестаційних комісій з атестації зварників.

Окремої уваги заслуговує діяльність з організації навчання з питань охорони праці, безпечного ведення робіт, вимог нормативно-правових актів з охорони праці відповідно до Покажчика НПАОП посадових осіб, фахівців і працівників. Для зручності клієнтів навчальні класи ДП «Придніпровський ЕТЦ» працюють не лише у м.Дніпро, а також у Кам`янському, Нікополі та Павлограді, або з урахуванням пропозицій замовника місце проведення може бути визначено індивідуально.

Сьогодні, щоб утриматись у відкритому ринку, експертні організації повинні надавати високоякісні послуги, освоювати прогресивні напрями діяльності. У ДП «Придніпровський ЕТЦ» з 2003 року впроваджено  та підтримується у відповідному стані  систему менеджменту якості, яка відповідає вимогам ISO 9001. З 2009 року підприємство акредитовано як орган з інспектування  Національним агентством з акредитації України на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO / IEC 17020-2012. А наприкінці 2017 року успішно пройшов процедуру повторної акредитації на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO / IEC 17020-2014.

Запорука стабільної діяльності підприємства – це і кадровий підбір фахівців, які забезпечують кваліфікований рівень роботи. Усі технічні експерти з промислової безпеки атестовані і мають відповідні кваліфікаційні посвідчення та сертифікати, що відповідають кваліфікаційним вимогам національних та європейських стандартів.

Кожен із працівників – не лише професіонал своєї справи, має багатий практичний досвід у цій сфері. Він – основа єдиної команди, де панує досвід та молоде завзяття. Адже більше ніж половина персоналу пропрацювала на підприємстві понад 12 років. Ще 10% – працівники, які прийшли понад 20 років тому, з часу заснування підприємства, і працюють дотепер. Разом вони передають свій досвід молодим, зберігаючи наступність знань і умінь між поколіннями.

Відслідковуючи світові тенденції, колектив підприємства намагається «взяти на озброєння» останні винаходи науки й техніки. Адже ефективно працювати у 21 сторіччі в цьому напрямку без застосування новітніх винаходів дуже складно. Зокрема, для надання послуг застосовується таке високоточне професійне обладнання як:

  • аналізатор спектру вібрації 795 С 911 для вимірювання вібраційних характеристих обладнання;
  • вихроструминний дефектоскоп багатоканальний ВД-132-ОКО-01 при вихроструминному методі контролю відповідальних деталей і вузлів.  За його допомогою можна виявляти як поверхневі, так і підповерхневі дефекти.
  • тепловізор FLUKE Ti 25 при тепловізійному контролі, що  дозволяє виявляти втрати тепла в енергетичних об’єктах, а також визначає стан ізоляції того чи іншого обладнання.

Окремо варто відзначити один із найефективніших методів виявлення дефектів великогабаритного промислового обладнання в умовах обмеженого доступу до його поверхні, яким є використання методу акустичної емісії. Цей метод ефективно застосовується при проведенні експертного обстеження технологічного обладнання та забезпечує виявлення дефектів обладнання без зняття ізоляції та без видалення робочого середовища. Проведення випробувань на міцність акустико-емісійним контролем (АЕ-контролем) необхідне, згідно з нормативними документами, й у випадках неможливості проведення зовнішнього або внутрішнього огляду.

Для надання послуг АЕ-контролю ДП «Придніпровський ЕТЦ» використовує 8-канальну акустико-емісійну систему Малахіт-15 А, за допомогою якої фахівцями підприємства успішно виконано велику кількість робіт щодо контролю технічного стану значної кількості промислових об`єктів різного призначення не лише в Україні, а також у країнах Євросоюзу. Досвід проведених робіт засвідчив, що найбільш ефективним є застосування методу АЕ-контролю у таких випадках:

  • забезпечення безпечного проведення пневматичних випробувань посудин, які працюють під тиском, в тому числі при одночасному проведенні випробування декількох одиниць обладнання;
  • технічне діагностування великогабаритних посудин, яким неможливо провести зовнішній або внутрішній огляди;
  • технічне діагностування трубопроводів пари та гарячої води;
  • технічне діагностування технологічних трубопроводів.

Територіальне розташування ДП «Придніпровський ЕТЦ»  обумовлює надання експертних послуг, в першу чергу, в Дніпропетровському регіоні, що є одним з найбільш розвинених промислових регіонів України, де представлені практично всі галузі промисловості, види виробництва й технології, які існують на сьогодні у світі: від створення ракет і супутників до передових технологій сільгоспвиробництва. Серед основних замовників – підприємства  гірничодобувної й металургійної, машинобудівної, транспортної, будівельної, сільськогосподарської та харчової галузі та ряд інших. Втім, географія діяльності підприємства впродовж вже багатьох років охоплює й інші регіони України, а також ближнє зарубіжжя.

Досвід, отриманий співробітниками в результаті тривалої роботи, участі в роботі міжнародних конференцій і семінарів, акумулюється для ефективного впровадження в життя, забезпечуючи належний рівень технічної експертизи промислових об`єктів – експертизи, яка зберігає життя.