Звіти

Назва звітності

Посилання

2019 рік

1.

Ф1 Баланс 1 квартал

2.

Ф2 Звіт про фінансові результати (в тисячах) 1 квартал

2018 рік

1.

Ф1 Баланс

2.

Ф.2 Звіт про фінансові результати (в тисячах)

3.

Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

4.

Ф4. Звіт про власний капітал

5.

Ф5. Примітки до річної звітності

2017 рік

1.

Ф1 Баланс

2.

Ф.2 Звіт про фінансові результати (в тисячах)

3.

Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

4.

Ф4. Звіт про власний капітал

5.

Ф5. Примітки до річної звітності

2016 рік

1.

Ф1 Баланс 

2.

Ф.2 Звіт про фінансові результати (в тисячах)

3.

Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

4.

Ф4. Звіт про власний капітал

5.

Ф5. Примітки до річної звітності

2015 рік

1.

Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

2.

Ф1. Баланс

3.

Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

4.

Ф5. Примітки до річної звітності

5.

Ф4. Звіт про власний капітал

2014 рік

1.

Ф1. Баланс

2.

Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

3.

Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

4.

Ф4. Звіт про власний капітал

5.

Ф5. Примітки до річної звітності