Експертиза об’єктів підвищеної небезпеки

Відділ технічно-промислової експертизи, до складу якого входить електролабораторія, ДП «Придніпровський ЕТЦ» здійснює експертизу:

 • проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об`єктів, інженерних інфраструктур об`єктів соціально-культурного призначення (в тому числі: об`єктів газової промисловості, котлонагляду, підіймальних споруд, ліфтів, вибухопожежонебезпечних, шкідливих, хімічних і нафтопереробних об`єктів, об`єктів енергетики, гірничорудної, нерудної й вугільної промисловості, галузі будівництва), виготовлення машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту працюючих, нових технологій на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці;
 • проектів будівництва гірничодобувних і переробних підприємств з охорони праці та раціонального використання мінеральної сировини;
 • проектів заходів з захисту будинків і споруд від небезпечного впливу гірничих робіт;
 • проектів гірничих відводів, планів гірничих робіт і проектної документації на розроблення родовищ твердих, рідких і газоподібних корисних копалин;
 • матеріалів на списання запасів корисних копалин;
 • проектів щодо ліквідації гірничодобувних підприємств;
 • нових об`єктів виробничого та соціально-культурного призначення, що вводяться в експлуатацію або реконструюються;
 • зразків нових машин, механізмів, обладнання та інших засобів виробництва, нових технологій перед впровадженням у виробництво;
 • стану будинків, споруд, машин і механізмів, електроустановок споживачів.

 

Фахівці відділу також проводять експертне обстеження (технічну діагностику), технічні огляди ліфтів, устаткування напругою понад 1000В (електричне устаткування електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання); гірничошахтного та гірничорятувального устатковання та устатковання для видобутку, транспортування, дроблення, сортування та збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів у вугільній, гірничорудній, нерудній, металургійній та коксохімічній галузях промисловості; здійснюють експертизу технологічних процесів, машин, обладнання, що придбані за кордоном, на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці та промислової безпеки, що чинні на території України; здійснюють експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єктів господарської діяльності для отримання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Серед іншого відділ технічно-промислової експертизи здійснює::

 • видачу висновків експертизи щодо відповідності обладнання підвищеної небезпеки вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки для отримання дозволу на його застосування;
 • сертифікацію та декларування обладнання на відповідність технічним регламентам;
 • внутрішні аудити стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єктів господарської діяльності;
 • видачу висновків, відгуків, рецензій, погоджень на проекти правил, стандартів, інструкцій і наукових розробок з охорони праці, охорони надр, проведення геологічних і маркшейдерських робіт, переробки мінеральних ресурсів;
 • надає методичну допомогу представникам підприємств з питань організації роботи щодо створення на підприємстві системи управління охороною праці, організації безпечних і нешкідливих умов праці, охорони надр і мінеральних ресурсів;
 • експертні обстеження електрообладнання, що відпрацювало свій нормативний строк служби, устаткування напругою понад 1000В (електричне устаткування електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання);
 • випробування та вимірювання електрообладнання, електропроводки, заземлювальних пристроїв та ін.
 • контроль стану заземлення електроустановок шляхом електромагнітної діагностики без розкриття грунту.