Санітарна лабораторія

Пропонуємо взаємовигідну співпрацю на Ваших підприємствах в даних напрямках :

ДП «Придніпровський ЕТЦ» з 2000 року проводить наступні роботи:

1. Розробка Планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ПЛАС).

2. Ідентифікація та декларування об’єктів підвищеної небезпеки.

3. Ідентифікація та паспортизація потенційно небезпечних об’єктів.

4. Експертиза ПЛАС і декларацій об’єктів підвищеної небезпеки.

5. Екологічний аудит.

Працівники санітарної лабораторії ДП «Придніпровський ЕТЦ» – кваліфіковані фахівці, що пройшли спеціальну підготовку на базі ДУ “Інститут медицини праці ім.Ю.І.Кундієва Національної академії медичних наук України”.

Спеціалісти санітарної лабораторії ДП «Придніпровський ЕТЦ»  проводять санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу з метою проведення атестації робочих місць за умовами праці для обгрунтування пільг та компенсаццій. За результатами досліджень оформлюють гігієнічну оцінку умов праці на підставі протоколів вимірювань: мікроклімату, рівнів шуму, інфразвуку, вібрації, освітленості, електромагнітних полів, важкості та напруженості трудового процесу.

За бажанням Замовника, безпосередньо може бути організовано проведення обгрунтування результатів атестації в органах Держпраці. Додатковий пакет документів буде включати:

  • перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад працівників, яким підтверджено право на пільгове пенсійне забезпечення за Списком №1 і Списком №2;
  • перелік робочих місць, виробництв, професій і посад робочих, яким підтверджено право на компенсації за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці;
  • перелік робочих місць на право безкоштовного отримання спецхарчування;
  • проекти Протоколів засідань атестаційної комісії;
  • проект наказу про результати атестації та ін.

Фахівці санітарної лабораторії мають значний досвід проведення атестації робочих місць за умовами праці на підприємствах енергетики, машинобудування, будівництва, хімічної промисловості України.

e-mail: odbdnepr@ukr.net