+380 (56) 790-10-11
+380 (50) 488-08-09
+380 (67) 329-08-10
phone Зворотній дзвінок
Державне підприємство
«Придніпровський Експертно-
технічний центр Держпраці»
video Відео-презентація

Промислова екологія

Група декларування безпеки, яка входить до складу санітарної лабораторії ДП «Придніпровський ЕТЦ», виконує наступні роботи:

1. ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ТА РОЗРОБКА В ГАЛУЗІ:
   •    Атмосфера:
       - проведення інструментально-лабораторних вимірювань (забруднення повітря від стаціонарних джерел на промислових підприємствах; ефективності роботи  газоочисних установок (ГОУ))
       - проведення робіт по інвентаризації джерел викидів в атмосферне повітря;
       - розробка матеріалів, що обгрунтовують, викиди забруднюючих речовин в атмосферу стаціонарними джерелами;
       - отримання дозволу на викиди;
       - розробка паспортів ГОУ (газоочисних установок).
•    Водні об´єкти:
      - розробка балансових норм водопосточання і водовідведення;
      - розробка проекту нормативів гранично допустимих скидів;
      - отримання дозволу на спеціальне водокористування;
      - розробка ПЛА (планів ліквідації аварій) на водні об´єкти.
•    Відходи:
     - проведення робіт по інвентаризації відходів;
     - одержання дозволів на утворення і розміщення відходів;
     - розробка реєстрових карт об'єктів утворення, оброблення і утилізації відходів.

2. ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ:
     - розробка ОВНС (оцінка впливу на навколишнє середовище);
     - розробка СРВО (систем раннього виявлення і оповіщення).

3. ТЕХНОЛОГІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ:
    - розробка технологічних регламентів;
    - розробка ПЛА на кар´єри та шахти.

4. ЕКСПЕРТИЗА:
   - експертиза ОВНС;
   - експертиза ПЛАС (планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій й аварій);
   - експертиза декларацій безпеки ОПН (об´єктів підвищеної небезпеки).

5. ПРОМБЕЗПЕКА:
   - розробка ПЛАС;
   - ідентифікація ОПН;
   - розробка декларацій безпеки ОПН;
   - ідентифікація ПНО (потенціально небезпечних об´єктів);
   - розробка паспортів ПНО;
   - розробка паспортів безпеки.

6. УЗГОДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ:
   - узгодження ПЛАС із відповідними органами;
   - узгодження матеріалів екологічного напряму із відповідними органами;
   - отримання експертних висновків на технологічну документацію.

7. ДООПРАЦЮВАННЯ ДОКУМЕНТІВ:
   - перегляд та внесення необхідних змін у ПЛАС;
   - перегляд та внесення необхідних змін декларації безпеки об´єктів підвищеної небезпеки.

Правовою основою виконання всіх видів робіт є:

  1. Дозвіл №047.99.30-24.14.0 від 13.12.1999р. на розробку й експертизу ПЛАС.
  2. Дозвіл №4.ПР.96 від 12.01.1996р.
  3. Дозвіл Державного комітету України з промислової безпеці, охорони праці й гірничого нагляду №693.07.30-74.30.0 від 03.03.2007р. на продовження виконання робіт підвищеної небезпеки.
  4. Лист Державного департаменту України з нагляду за охороною праці №08-13/2613 від 08.08.2001р. Звертаємо Вашу увагу на те, що дані послуги ставляться на валові витрати підприємства згідно п.п.5.2.1 п.5.2. ст.5. Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» № 283/97-ВР від 22.05.1997р.
  5. Відповідно до наказу Мінприроди від 01.10.2012р. №475 «Про затвердження Порядку внесення установ, організацій та закладів, які здійснюють розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян-суб’єктів підприємницької діяльності, до переліку Мінприроди України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 18.10.2012р. за №1755/22067, ДП «Придніпровський ЕТЦ» внесено до Переліку.

Виконання робіт здійснюється кваліфікованими фахівцями швидко і якісно. Необхідність проведення перерахованих вище робіт продиктована активізацією промислового виробництва й жорсткістю вимог до стану навколишнього середовища. Створення й впровадження нових, більше ефективних методів моніторингу, регулювання й контролю – шлях до забезпечення безпечного функціонування підприємств, організацій і збереженню екологічної рівноваги.

@ Напишіть нам